Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

ITE Banner
Achredu addysg gychwynnol athrawon
Achredu addysg gychwynnol athrawon

O dan Orchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achrediad Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) Swyddogaethau Ychwanegol 2017, mae gennym gyfrifoldeb statudol i:

  • achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA)
  • monitro cydymffurfiaeth rhaglenni achrededig yn erbyn meini prawf Llywodraeth Cymru
  • tynnu rhaglenni achrediad yn ôl

Mae holl raglenni AGA a gynigir gan bartneriaethau yng Nghymru yn cael eu hasesu, eu gwerthuso, a'u monitro yn erbyn meini Prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Ein Bwrdd Achredu AGA sy’n cyflawni'r swyddogaeth hon.

Beth yw achredu?

Mae achredu rhaglenni AGA yn fath o broses sicrhau ansawdd.

Mae'r ffordd y mae AGA yn cael ei hachredu yn ffactor hanfodol wrth sicrhau gwelliant mewn perfformiad addysgol mewn ysgolion. Bydd rhoi atebolrwydd arnom i achredu rhaglenni AGA unigol yn galluogi ystyriaeth fwy penodol o sut y bydd y rhaglenni yn codi ansawdd y ddarpariaeth, ac yn denu ymgeiswyr â'r sgiliau, y cymwysterau a'r gallu cywir i ymgymryd â gyrfa mewn addysgu.

Dysgwch fwy am gyflwyno rhaglen ar gyfer achrediad.