Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon
Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon

O fis Medi 2019, bydd yr holl raglenni addysg cychwynnol athrawon a gynigir gan bartneriaethau yng Nghymru yn cael eu hasesu, eu gwerthuso, a'u monitro yn erbyn Meini Prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu rhaglenni addysg cychwynnol athrawon yng Nghymru. Bydd bwrdd achredu AGA CGA yn cyflawni'r swyddogaeth hon.

Mae achredu rhaglenni AGA yn fath o broses sicrhau ansawdd.

Mae'r ffordd y mae AGA wedi'i achredu yn ffactor hanfodol wrth sicrhau gwelliant mewn perfformiad addysgol mewn ysgolion. Bydd rhoi atebolrwydd ar i CGA i achredu rhaglenni AGA unigol yn galluogi ystyriaeth fwy penodol o sut y bydd y rhaglenni yn codi ansawdd y ddarpariaeth, ac yn denu ymgeiswyr â'r sgiliau, y cymwysterau a'r gallu cywir i ymgymryd â gyrfa mewn addysgu.

 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random