ITE image

Cyflwyno rhaglen

Rhaid i unrhyw bartneriaeth sy'n dymuno cyflwyno rhaglen ar gyfer achredu gyfeirio at y dogfennau canlynol:

Rhaid i bartneriaethau sicrhau bod unrhyw raglenni newydd o AGA yn cael eu cyflwyno i CGA o leiaf 18 mis cyn y dyddiad cychwyn disgwyliedig y rhaglen (ee rhaglenni sy'n dechrau ym mis Medi 2021, mae'n rhaid eu cyflwyno i CGA erbyn Mawrth 2020), a rhaid iddynt gwblhau'r ffurflen electronig.

Ffioedd Achredu

Ymgynghorodd CGA ar ei ffioedd achredu rhwng 14 Mai a 6 Gorffennaf 2018. Gellir dod o hyd i fanylion llawn y broses ymgynghori a'r ymatebion yn yr adroddiad ymgynghori .

Rhaid i unrhyw Bartneriaeth sy'n cyflwyno rhaglen ar gyfer achredu, neu sydd â rhaglen achrededig sy'n gofyn am ymweliad adolygu neu fonitro, dalu'r ffi briodol i'r CGA.

Mae manylion llawn y polisi ffioedd i'w gweld yma .

Gwybodaeth bellach

Os oes arnoch angen gwybodaeth bellach am y dogfennau hyn, cysylltwch â ni:

Enw cyswllt: Achrediad AGA, CGA
Cyfeiriad: 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Ffôn: 029 2046 0099
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Gwefan: www.cga.cymru/achrediadAGA