ITE Board

Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon Penodi aelodau

Rydym yn chwilio am nifer o aelodau pwyllgor talentog a chydwybodol i ymuno â’r Bwrdd Achredu AGA CGA (Y Bwrdd), dan gadeiryddiaeth Yr Athro John Furlong OBE. Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am ganfod derbynioldeb proffesiynol yr holl raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon, sy’n arwain at Statws Athro Cymwysedig, yng Nghymru.

Os gallwch gyfrannu’ch amser, profiad ac arweinyddiaeth am o leiaf 20 diwrnod y flwyddyn ac os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn, ffoniwch y tîm ar 029 2046 0099 i ofyn am becyn cais cyn y dyddiad cau sef 16 Tachwedd 2018 neu gallwch ei lawrlwytho yma .

Rydym yn chwilio’n arbennig am aelodau â phrofiad helaeth ar lefel uwch yn un neu fwy o’r meysydd canlynol: addysg gychwynnol athrawon, ysgolion, arolygu, addysg uwch, sicrwydd ansawdd a rheoleiddio proffesiynol.

Aelodau'r Bwrdd

Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd yn cynnwys naw aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (LINK) ar 15 Mehefin 2017 bod y Cadeirydd a'r Dirprwyon wedi'u penodi drwy'r broses penodiadau cyhoeddus. Yna cyhoeddodd CGA hysbyseb i recriwtio aelodau ar gyfer y Bwrdd, a chawsant eu penodi ar 31 Gorffennaf 2017, yn dilyn proses ddethol.

John Furlong Cadeirydd - Yr Athro John Furlong
Athro Emeritws Addysg, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen, a Chymrawd Emeritws Coleg Green Temple, Rhydychen
Aine Lawlor photo Dirprwy – Dr Áine Lawlor
Cyn-Brif Weithredwr, Cyngor Addysgu Iwerddon
Olwen McNamara photo Dirprwy – Yr Athro Olwen McNamara
Athro Addysg Athrawon, Prifysgol Manceinion
Catherine Evans photo Aelod – Catherine Evans
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn
Tracy Jones photo Aelod – Tracy Jones
Pennaeth, Ysgol Gynradd Merllyn, Sir y Fflint
Sarah Lewis photo Aelod – Sarah Lewis
Arolygydd EM, Estyn
RichardParsons Aelod – Richard Parsons
Ymgynghorydd Addysg
Anita Rees photo Aelod – Anita Rees
Cyn-bennaeth gweithredol, Ysgol Gyfun Ystalyfera
Hazel Hagger Aelod – Hazel Hagger
Cyn-Gyfarwyddwr Astudiaethau Proffesiynol, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.