ITE Board

Aelodau'r Bwrdd

Mae'r Bwrdd yn cynnwys un deg tri aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (LINK) ar 15 Mehefin 2017 bod y Cadeirydd a'r Dirprwyon wedi'u penodi drwy'r broses penodiadau cyhoeddus. Yna cyhoeddodd CGA hysbyseb i recriwtio aelodau ar gyfer y Bwrdd, a chawsant eu penodi ar 31 Gorffennaf 2017, yn dilyn proses ddethol. Penodwyd pedwar aelod arall yn yr un ffordd, a dechreuodd eu penodiadau ym mis Ionawr 2019.

John Furlong Cadeirydd - Yr Athro John Furlong
Athro Emeritws Addysg, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen, a Chymrawd Emeritws Coleg Green Temple, Rhydychen
Aine Lawlor photo Dirprwy – Dr Áine Lawlor
Cyn-Brif Weithredwr, Cyngor Addysgu Iwerddon
Olwen McNamara photo Dirprwy – Yr Athro Olwen McNamara
Athro Addysg Athrawon, Prifysgol Manceinion
Beth Dickson photo Aelod – Dr Beth Dickson
Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Glasgow
Catherine Evans photo Aelod – Catherine Evans
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn
Hazel Hagger Aelod – Hazel Hagger
Cyn-Gyfarwyddwr Astudiaethau Proffesiynol, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen
Tracy Jones photo Aelod – Tracy Jones
Pennaeth, Ysgol Gynradd Merllyn, Sir y Fflint
penny lewis Aelod – Penny Lewis
Arolygydd EM, Estyn
Sarah Lewis photo Aelod – Sarah Lewis
Arolygydd EM, Estyn
Gemma Long photo Aelod – Gemma Long
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y Deyrnas Unedig (QAA)
Robert Newsome Photo Aelod – Robert Newsome, OBE
Pennaeth, Ysgol Bro Dinefwr
RichardParsons Aelod – Richard Parsons
Ymgynghorydd Addysg
Anita Rees photo Aelod – Anita Rees
Cyn-bennaeth gweithredol, Ysgol Gyfun Ystalyfera
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.