ITE Main Page Banner

O fis Medi 2019, bydd yr holl raglenni addysg cychwynnol athrawon a gynigir gan bartneriaethau yng Nghymru yn cael eu hasesu, eu gwerthuso, a'u monitro yn erbyn Meini Prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu rhaglenni addysg cychwynnol athrawon yng Nghymru. Bydd bwrdd achredu AGA CGA yn cyflawni'r swyddogaeth hon.

Mae achredu rhaglenni AGA yn fath o broses sicrhau ansawdd.

Mae'r ffordd y mae AGA wedi'i achredu yn ffactor hanfodol wrth sicrhau gwelliant mewn perfformiad addysgol mewn ysgolion. Bydd rhoi atebolrwydd ar i CGA i achredu rhaglenni AGA unigol yn galluogi ystyriaeth fwy penodol o sut y bydd y rhaglenni yn codi ansawdd y ddarpariaeth, ac yn denu ymgeiswyr â'r sgiliau, y cymwysterau a'r gallu cywir i ymgymryd â gyrfa mewn addysgu.

Rhagor o wybodaeth

Q&A session with Professor John Furlong on the new procedures for initial teacher education (ITE) in Wales(Saesneg yn unig)

Blog: John Furlong - 'Addysgu Athrawon Yfory'

Dyma Richard Parsons, aelod o fwrdd achredu addysg gychwynnol athrawon CGA yn sôn am sut all achredu gynyddu'r nifer o athrawon sy'n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.