ITE Main Page Banner

O fis Medi 2019, bydd angen i holl raglenni addysg gychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru gael eu hachredu gan CGA. Gweithredir y swyddogaeth newydd hon gan fwrdd achrediad AGA CGA.

Roedd adroddiad Addysgu Athrawon Yfory yn argymell datblygu dull gwahanol iawn o achrediad rhaglenni AGA yng Nghymru ac mae dogfen Llywodraeth Cymru meini prawf ar gyfer achrediad rhaglenni addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru yn cydnabod y gwerth a'r gwahaniaeth y gall system AGA gwirioneddol gydweithredol ei wneud pan fydd prifysgolion ac ysgolion yn gweithio mewn partneriaeth wirioneddol.

Agorwyd y broses yn ffurfiol ym mis Mawrth 2017.

Pryd mae'r dyddiadau cau?

1 Rhagfyr 2017 - partneriaethau yn cyflwyno eu rhaglenni i CGA i'w hachrediad yn erbyn y meini prawf.

Erbyn 30 Mehefin 2018 – Bwrdd achrediad AGA yn asesu rhaglenni.

Erbyn 30 Mehefin 2018 – CGA yn hysbysu partneriaethau o'i benderfyniad ac yn rhoi arwydd cychwynnol o niferoedd a ariennir ar gyfer rhaglen ar gyfer 2019-20.

Erbyn 1 Medi 2018 - CGA yn cadarnhau niferoedd a ariennir ar gyfer rhaglen yn ystod 2019-20.

O 1 Medi 2019 – Rhaglenni achrededig newydd i ddechrau

Rhagor o wybodaeth

Q&A session with Professor John Furlong on the new procedures for initial teacher education (ITE) in Wales(Saesneg yn unig)

Blog: John Furlong - 'Addysgu Athrawon Yfory'

Dyma Richard Parsons, aelod o fwrdd achredu addysg gychwynnol athrawon CGA yn sôn am sut all achredu gynyddu'r nifer o athrawon sy'n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.