Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg Cymru

Croeso

Ynghyd a Llywodraeth Cymru, y Cyd-undebau Llafur a’n partneriaid, rydym yn eich gwahodd i rannu eich barn ar faterion sydd yn effeithio arnoch chi. Yn ogystal â deall rhai o effeithiau pandemig Covid-19, rydym am glywed eich barn chi am faterion fel eich baich gwaith, lles a'r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer dysgu proffesiynol. Trwy ymateb, byddwch yn ein helpu i’ch cefnogi chi yn eich rôl a sicrhau bod ein dysgwyr yn gallu mwynhau addysg o’r safon uchaf.

Arolwg Gweithlu Darlithwyr Addysg Bellach   Arolwg Gweithlu Gweithwyr cymorth dysgu Addysg Bellach

Arolwg Gweithlu ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith

Arweinwyr Ysgolion  Arolwg Athrawon Ysgol    Arolwg gweithiwr cymorth dysgu ysgol

Arolwg Gweithiwr Ieuenctid    Arolwg Gweithiwr cymorth ieuenctid

Rydym yn gofyn am eich rhif cyfeirnod ar gyfer yr arolwg neu fanylion eraill er mwyn dilysu eich ymateb. Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer yr arolwg.

Mae’r arolwg yma ar agor i holl gofrestreion Cyngor y Gweithlu Addysg.  Os ydych chi wedi cofrestru mewn mwy nag un categori, mi wnewch chi dderbyn gwahoddiad i gwblhau pob arolwg sydd yn berthnasol i chi.

Mae ein partneriaid sy'n cymeradwyo'r arolwg yn cynnwys:

Llywodraeth Cymru

Sefydliadau sy’n cyflogi: Gwasanaeth Addysg Gatholig, Colegau Cymru, CWVYS, Esgobaethau'r Eglwys yng Nghymru, ETS Cymru, GPSI: PYOG, NTFW, CLILC

Undebau Llafur: ASCL, GMB, NAHT, NASUWT, NEU Cymru, UCAC, UCU, UNISON Cymru, Uno’r Undebau Cymru, Voice the Union

Partner Logos