Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg Bellach ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith 2023

National Further Education and Work-based Learning Workforce Survey 2023 Logos of participating organisations

Croeso

Mae’r grŵp llywio baich gwaith cenedlaethol yn bartneriaeth gymdeithasol rhwng Cyd-Undebau Llafur, ColegauCymru a Llywodraeth Cymru. Yn dilyn dadansoddiad o ganlyniadau’r arolwg cenedlaethol o’r gweithlu addysg 2021, mae’r grŵp wedi ymgymryd â gwaith i ymateb i’r pryderon a godwyd ynglŷn â baich gwaith yn ymatebion arolwg 2021.

Mae’r grŵp eisiau asesu’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn, felly mae CGA wedi ei gomisiynu i ymgymryd â’r arolwg yma er mwyn mesur y cynnydd yma. Drwy gwblhau’r arolwg, rydych chi’n helpu rhoi darlun cyflawn i ni o brofiadau staff a’u pryderon cyfredol, felly rydym yn eich annog i gymryd y cyfle yma i rannu eich barn.

Arolwg Athrawon Addysg Bellach   Arolwg Gweithlu Gweithwyr Cymorth Dysgu Addysg Bellach

Arolwg o Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith   Gweithiwr Cymorth Busnes AB

Os ydych yn cwblhau’r arolwg, ac wedi cofrestru mewn mwy nag un categori gyda CGA, mi fyddwch yn derbyn gwahoddiad i gwblhau pob arolwg sydd yn berthnasol i chi.

Bydd angen i ymatebwyr ddarparu ychydig o wybodaeth bersonol ar gyfer dibenion dilysu yn unig. Ni fydd unrhyw wybodaeth gyhoeddedig yn galluogi i unrhyw ymatebwr gael eu hadnabod mewn unrhyw ffordd. Weler hysbysiad preifatrwydd yr arolwg yma.