Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Sesiwn friffio polisi ar brifathrawon ac arweinyddiaeth: 14 Rhagfyr 2017
Sesiwn friffio polisi ar brifathrawon ac arweinyddiaeth: 14 Rhagfyr 2017

A fod ben bid bont

Cynhaliodd Cyngor y Gweithlu Addysg ei ail sesiwn friffio polisi ar gyfer 2017 ar ddydd Iau, 14 Rhagfyr yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. Roedd y sesiwn yn cyflwyno data ar benaethiaid ysgol, dirprwyon a phenaethiaid cynorthwyol a gweithredol yn ogystal â chofrestreion sy'n meddu ar CPCP nad ydynt mewn rôl arweinyddiaeth.

Roedd y digwyddiad hwn ar gyfer pob rhanddeiliad sydd â diddordeb mewn polisi addysg a recriwtio / cadw penaethiaid. Tynnwyd ar ddata unigryw o'r gofrestr a gasglwyd dros 10 mlynedd i ddatgelu beth sy'n digwydd o ran / recriwtio a chadw penaethiaid ac arweinwyr, a'i dilyniant gyrfa yng Nghymru.

Cyflwynwyd data a dynnwyd o'r gofrestr o ymarferwyr addysg i ddarparu proffil o benaethiaid a chofrestreion mewn swydd sy'n meddu ar CPCP o ran oedran, rhyw, blynyddoedd ers SAC, cymhwyster a fydd yn dangos proffil cyffredinol cofrestreion mewn rolau prifathrawiaeth neu sydd ar y ffordd i brifathrawiaeth.

Gobeithiwn fydd y sesiwn yn helpu i arwain datblygiad polisi addysg yng Nghymru mewn meysydd megis cynllunio gweithlu, CPCP, cadw penaethiaid, cydbwysedd rhwng y rhywiau, y strategaeth iaith Gymraeg, a chyflogau a chyflyrau datganoledig.

Roedd y sesiwn yn cynnig cyfle i edrych ar rwystrau i brifathrawiaeth a gwahanol safbwyntiau ar CPCP gyda thystiolaeth o ymchwil ansoddol.

Noddir y digwyddiad hwn gan Darren Millar AC.

Mae inffograffig o'r data ar gael yma .

Gallwch lawrlwytho sleidiau'r cyflwyniad yma .

Yn y cyfamser, os hoffech ragor o wybodaeth, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 2047 5837.