pencil graph
Grŵp ymgysylltu ymchwil

Hoffem sefydlu Grŵp Ymchwil Ymgysylltu (GYY) sy'n cynnwys ymarferwyr ac eraill sydd â phrofiad o, a diddordeb mewn ymchwil ym meysydd dysgu ac addysgu er mwyn:

  • Cefnogi ein gwaith ym maes ymchwil, gan gynnwys hwyluso mynediad beirniadol gan athrawon i waith ymchwil
  • Hyrwyddo ymgysylltiad ag ymarferwyr o fewn a gyda ymchwil
  • Hyrwyddo ymgysylltiad rhwng ymarferwyr ac eraill sy'n cymryd rhan mewn ymchwil, gan gynnwys ymchwilwyr mewn sefydliadau addysg uwch.