Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

Induction Main Page Banner
Ffurflenni Sefydlu

FormWordPDF
1. Ffurflen Hysbysu Sefydlu download Download PDF
2. Ffurflen Hawlio Cyllid Sefydlu
download
Download PDF
3. Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor
download
Download PDF
4. Ffurflen cofnod presenoldeb ar gyfer Athrawon Cyflenwi Byrdymor
download
Download PDF
5. Sefydlu – trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi download Download PDF
6. Cylchlythyr Canllawiau Ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru pdf icon
7. EWC NQT induction presentation Powerpoint

Dogfennau Llywodraeth Cymru

Rhaid i ANG a ddechreuodd eu cyfnod sefydlu o 1 Medi 2014 ymlaen gwblhau’r Proffil Sefydlu trwy eu cofnod CGA ar-lein. Dylech ddewis ‘FyCGA’ ar dudalen hafan CGA a mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein i gyrchu eich Proffil Sefydlu.

Noder na fydd y Proffil Sefydlu i’w weld gan yr ANG ond os byddwn wedi cael a phrosesu naill ai’r Ffurflen Hysbysu Sefydlu, neu’r Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor a bod y diwrnod cyntaf o waith cyflenwi wedi’i gofnodi gyda CGA.

Mae’n ofynnol i ANG a ddechreuodd gyfnod sefydlu yn y cyfnod rhwng 1 Medi 2012 a 31 Awst 2014 gwblhau fersiwn Word o’r Proffil Sefydlu. Mae’r ffurflenni ar gael o wneud cais i’r Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Mae ffurflenni ar gyfer ANG a ddechreuodd eu cyfnod sefydlu cyn 1 Medi 2012 ar gael o wneud cais i’r Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.