Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Ffurflen

Word

PDF

1. Ffurflen Hysbysu Sefydlu download Download PDF
2. Ffurflen Hawlio Cyllid Sefydlu
download
Download PDF
3. Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor
download
Download PDF
4. Ffurflen Gynllunio Blwyddyn Gyntaf DPC
download
Download PDF
5. Ffurflen Werthuso Blwyddyn Gyntaf DPC
download
Download PDF
6. Ffurflen Gynllunio Ail Flwyddyn DPC
download
Download PDF
7. Ffurflen Werthuso Ail Flwyddyn DPC
download
Download PDF
 
Sefydlu - trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi download Download PDF
 
Cyflwyniad CGA ar Sefydlu ANG 2018 pptx icon 25

Deunyddiau Cymorth ar gyfer Asesu, Arsylwi a Phennu Targedau Llywodraeth Cymru

Dylai ANG a gychwynnodd eu cyfnod sefydlu o 1 Medi 2014 gwblhau'r Proffil Sefydlu trwy eu cofnod CGA ar-lein. Dewiswch 'Mewngofnodi i Fy CGA’ ar dudalen hafan CGA.

Mae gofyn i ANG a ddechreuodd sefydlu yn ystod y cyfnod rhwng 1 Medi 2012 i 31 Awst 2014 i gwblhau fersiwn geiriol o’r ffurflenni proffil sefydlu ar gael ar gais gan y Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Mae ffurflenni ar gyfer ANG a ddechreuodd eu cyfnod sefydlu cyn 1 Medi 2012 ar gael ar gais gan y Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cylchlythyr Canllawiau Ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

pdf icon

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.