Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Cyngor ac arweiniad ynghylch dulliau cyflwyno a chynnwys sefydlu

Mae'n bwysig nodi nad oes gan CGA unrhyw orchwyl i ddarparu cyngor ac arweiniad mewn perthynas â dulliau cyflwyno'r rhaglen sefydlu na'i chynnwys.
Gellir dod o hyd i wybodaeth am y trefniadau sefydlu yng Nghymru gan gynnwys cyrchu'r rheoliadau sefydlu, cylchlythyr arweiniad Llywodraeth Cymru a'r Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ar wefan Dysgu Cymru yn http://learning.gov.wales/?skip=1&lang=cy 

Os oes angen cyngor neu gymorth ychwanegol arnoch dylech gysylltu â'r cydlynydd sefydlu yn eich corff priodol (ALl); mae manylion cyswllt ar gael isod.

Consortiwm Canolbarth y De (CCD)

Cyswllt yn y consortiwm: Mandy Esseen

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwefan: www.cscjes.org.uk

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost neu wefan

Pen-y-bont ar Ogwr

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Caerdydd

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Merthyr Tudful

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Rhondda Cynon Taff

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bro Morgannwg

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA)

Cyswllt yn y consortiwm: Deb Woodward

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwefan: www.sewales.org.uk

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost neu wefan

Blaenau Gwent

Deb Woodward

01443 864963

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Caerffili

Deb Woodward

01443 864963

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Fynwy

Deb Woodward

01443 864963

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Torfaen

Deb Woodward

01443 864963

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Casnewydd

Deb Woodward

01443 864963

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)

Cyswllt yn y consortiwm: Sarah Perdue

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwefan: www.erw.wales

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost neu wefan

Sir Gaerfyrddin

Ann James

01267 246610

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ceredigion

Mair Potter

01970 633690

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Castell-nedd Port Talbot

Jennifer Malcolm

01639 763539

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Benfro

Heidi Reynolds

01437 775019

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Powys

Hayley Smith

01597 826715

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Abertawe

Sarah Loydon

01792 633932

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


GWE

Cyswllt yn y consortiwm: Ieuan Jones

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  

Gwefan: www.gwegogledd.cymru

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost neu wefan

Conwy

Eifion Roberts

07766 206010

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Ddinbych

Eifion Roberts

07766 206010

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Y Fflint

Helen Crich

01352 714637

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwynedd

Diane Jones

01286 679489

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ynys Mon

Meinir Hughes

01248 752947

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Wrecsam

Siwan Meirion

01978 295441

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.