Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Mae CGA yn darparu cyfleuster ar y we sy'n galluogi'r ANG, y mentor sefydlu, y gwiriwr allanol a'r corff priodol i weld a chyfnewid gwybodaeth sefydlu, gan gynnwys y proffil sefydlu statudol, yn ddiogel ar-lein. Mae hyn yn golygu na fydd gofyniad mwyach i e-bostio na phostio adrannau perthnasol y proffil sefydlu at y corff priodol.

Noder - dim ond i ANG a ddechreuodd sefydlu o fis Medi 2014 ymlaen mae'r proffil sefydlu ar-lein ar gael.

Mae gennym ganllaw cam wrth gam ar gwblhau'r Proffil Sefydlu ar gyfer ANG, mentoriaid sefydlu a dilyswyr allanol yma.

Sut i gyrchu'r cyfleuster hwn

Cyn gallu cyrchu'r wybodaeth sefydlu drwy'r cyfleuster ar y we, mae'n rhaid i CGA fod wedi derbyn y ddogfennaeth angenrheidiol gan yr ysgol/ANG. Am wybodaeth bellach yn y cyswllt hwn dylid cyfeirio at adran cyllid sefydlu neu adran athrawon cyflenwi byrdymor y wefan hon.

I gyrchu'r wybodaeth sefydlu gan gynnwys y proffil sefydlu statudol ar-lein fel ANG:

  • dewiswch 'Mewngofnodwch i Fy CGA';
  • Dewiswch 'Cofrestru ar gyfer mynediad i'r we' i greu cyfrif neu os ydych eisoes wedi creu cyfrif, mewngofnodwch;
  • Ar ôl mewngofnodi, dewiswch y botwm ‘Pasbort Dysgu Proffesiynol’ (PDP);
  • Ar ôl cyrraedd tudalen PDP, dewiswch y botwm ‘Proffil Sefydlu’.

I gyrchu'r wybodaeth sefydlu mentor sefydlu:

  • dewiswch ‘Mentoriaid Sefydlu – Mewngofnodwch yma’;
  • Ar ôl mewn gofnodi, dewiswch enw athro er mwyn gweld y proffil cysylltiedig.

Os nad ydych wedi cael e-bost ysgogi i greu eich cyfrifi mentor sefydlu, a fyddech cystal â chysylltu â'r tîm datblygiad proffesiynol a chyllid.

Gwybodaeth bwysig arall

Cyn gallu cyrchu proffil sefydlu fel mentor yn yr ysgol, mae'n rhaid i'r ANG fod wedi cyrchu’r proffil yn barod.

Gellir dod o hyd i arweiniad ar sut i ddefnyddio'r cyfleuster ar y tudalennau sy'n ategu'r proffil sefydlu ar-lein; felly, dylid darllen yn drylwyr y testun sy'n atodi pob un o'r tudalennau hyn wrth ei ddefnyddio a chyn cwblhau unrhyw rai o'r dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn y proffil sefydlu.
CGA sydd wedi datblygu'r proffil sefydlu ar-lein a CGA sy'n ei gynnal. Dylid cyfeirio unrhyw broblemau neu anawsterau a geir neu unrhyw adborth gan ddefnyddwyr mewn perthynas â gwelliannau i'r proffil sefydlu ar-lein at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. .

Fodd bynnag, ni all CGA gynnig arweiniad na chyngor am gynnwys gofynnol y dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn y proffil sefydlu ar-lein.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.