Amserlen

Isod fe welwch fanylion am ddyddiadau pwysig ar gyfer cyflwyno gwaith papur i CGA ar gyfer athrawon ysgol sy’n ymgymryd â Sefydlu a'r rhai sy'n cyrchu cyllid DPC.

Gweithred Dyddiad cau
Cyflwyno ffurflen Hysbysiad Sefydlu ar gyfer athrawn yn dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr hydref 2017. 15/09/2017

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr haf 2017.

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Gwerthuso DPC ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau blwyddyn DPC yn ystod tymor yr haf 2017.

15/09/2017

Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr hydref 2017.

Cyflwyno Ffurflenni Gwerthuso DPC ar gyfer athrawon a gwblhaodd Flwyddyn DPC yn ystod tymor yr hydref 2017.

22/12/2017
Gweithred Dyddiad cau
Cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu ar gyfer athrawon sy'n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor y gwanwyn 2018. 19/01/2018

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu rhagorol ar gyfer athrawon a gwblhaodd cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr hydref 2017.

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Gwerthuso DPC ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau blwyddyn DPC yn ystod tymor yr hydref 2017.

19/01/2018

Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn 2018.

Cyflwyno Ffurflenni gwerthuso DPC ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau blwyddyn DPC yn ystod tymor y gwanwyn 2018.

29/03/2018
Gweithred Dyddiad cau
Cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu ar gyfer athrawon sy'n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr haf 2018. 27/04/2018

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd cyfnod sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn 2018.

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Gwerthuso DPC ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau blwyddyn DPC yn ystod tymor y gwanwyn 2018.

27/04/2018

Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr haf 2018.

Cyflwyno Ffurflenni Gwerthuso DPC ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau blwyddyn DPC yn ystod tymor yr haf 2018.

24/07/2018
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.