Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

Fy CGA

school based mentors login cym

external mentors login

appropriate body login cym

 

log short term supply sessions cym

Amserlen

Isod fe welwch fanylion am ddyddiadau pwysig ar gyfer cyflwyno gwaith papur i CGA ar gyfer athrawon ysgol sy’n ymgymryd â Sefydlu a'r rhai sy'n cyrchu cyllid DPC.

Gweithred Dyddiad cau
Cyflwyno ffurflen Hysbysiad Sefydlu ar gyfer athrawn yn dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr hydref 2018. 14/09/2018

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr haf 2018.

14/09/2018

Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr hydref 2018.

21/12/2018
Gweithred Dyddiad cau
Cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu ar gyfer athrawon sy'n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor y gwanwyn 2019. 18/01/2019

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu rhagorol ar gyfer athrawon a gwblhaodd cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr hydref 2018.

18/01/2019

Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn 2019.

12/04/2019
Gweithred Dyddiad cau
Cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu ar gyfer athrawon sy'n dechrau cyfnod Sefydlu mewn ysgol newydd ar ddechrau tymor yr haf 2019. 10/05/2019

Dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon a gwblhaodd cyfnod sefydlu yn ystod tymor y gwanwyn 2019.

10/05/2019

Cyflwyno Ffurflenni Hawlio Cyllid Sefydlu ar gyfer athrawon sydd wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn ystod tymor yr haf 2019.

22/07/2019
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.