Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer ar gyfer cofrestreion Cyngor Gweithlu Addysg (Y Cod)

Rydym wedi lansio ein hymgynghoriad ar Gôd diwygiedig drafft CGA ar gyfer cofrestreion.

Yng Nghymru, rhaid i unrhyw un sy'n gweithio fel athro neu mewn rôl cefnogi dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach fod wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Mae'r un peth hefyd yn berthnasol i ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid a chymorth ieuenctid cymwys.

Mae'r Cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan y rheini sydd wedi cofrestru gyda ni ac fe'i bwriedir i helpu ac arwain eu hymddygiad a'u dyfarniadau, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith. Fodd bynnag, mae gan y Côd rôl bwysig hefyd i ddysgwyr a'r cyhoedd gan ei fod yn nodi'r safonau y gallant eu disgwyl gan unrhyw un sy'n gweithio ym myd addysg yng Nghymru.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA adolygu'r Cod bob tair blynedd a bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod diwygiedig drafft yn rhedeg tan 14 Rhagfyr.

Rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl, gan gynnwys ein cofrestreion, y cyhoedd a'r rhai sydd â diddordeb mewn sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael addysg o ansawdd uchel. Rydym yn eich annog i roi eich barn a'n helpu ni i ddatblygu Cod sy'n gadarn, clir a chryno.

Gallwch lawrlwytho'r Cod presennol, y Cod diwygiedig drafft a'r dogfennau ymgynghori yma.

Dyma ein Cadeiryddes, Angela Jardine i esbonio pam mae angen eich mewnbwn arnom:

Gallwch hefyd ddarllen ein post blog newydd yma sy'n esbonio'r ymgynghoriad yn fanylach.

Dewch yn ôl i'r dudalen hon ar gyfer popeth sydd angen i chi wybod am y Cod wrth iddo gael ei ddatblygu a sut y gallwch chi gymryd rhan. Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau a lleoliadau ar gyfer grwpiau ffocws a gweminarau yn fuan.

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf trwy ddilyn # CodCFA19 ar Twitter.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.