Gofynnir i bawb sy'n ymgeisio i gofrestru â CGA i wneud datganiad am unrhyw faterion ymddygiad sydd dan ystyriaeth neu sydd wedi dod i ben cyn iddynt gael cadarnhad o gofrestriad llwyddiannus.

Darllenwch fwy yma

Datganiadau

Os yw person sy'n gwneud cais am gofrestru yn marcio 'Ie' i unrhyw gwestiwn yn y datganiad, bydd y ffurflen gais yn cael ei drosglwyddo i Briodoldeb i Ymarfer ar gyfer ystyriaeth.

Darllenwch fwy yma

Rheolau

Mae'r rheolau presennol sy'n esbonio sut mae CGA yn gweithredu ei waith addasrwydd ar gael yma .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.