Gellir atgyfeirio cofrestreion i CGA i'w harchwilio lle mae eu hymddygiad neu gymhwysedd wedi ei gwestiynu.

Darllenwch fwy yma

Atgyfeiriadau

Mae CGA yn derbyn atgyfeiriadau o gyflogwyr yn bennaf.

Darllenwch fwy yma

Cwynion

unrhyw un wneud cwyn i CGA am ymddygiad neu gymhwysedd cofrestrai.

Darllenwch fwy yma

Rheolau

Gallwch ddarllen y rheolau cyfredol sy'n esbonio sut mae CGA yn gweithredu ei waith disgyblu yma .

Y Cod

Mae Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Cyngor y Gweithlu Addysg yn gosod allan y safonau a ddisgwylir gan bob cofrestrai.

Canllawiau Ymarfer Da

Mae'r canllawiau hyn wedi eu llunio er mwyn cefnogi ac arwain cofrestrerion yn eu bywydau proffesiynol a phersonol.

Mae'r canllawiau canlynol ar gael ar hyn o bryd, gyda mwy wedi eu cynllunio:

Cyflwyniadau

Os hoffech drefnu cyflwyniad yn eich ysgol neu goleg am:

  • Priodoldeb i Ymarfer (cyflwyniad cyffredinol)
  • Canllawiau Arfer Da
  • Y Cod

Cysylltwch â ni yma os gwelwch yn dda.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.