Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

FTP Banner
Canllawiau ymarfer da
Canllawiau ymarfer da

I gyd-fynd â’r Cod, rydym yn cyhoeddi canllawiau arfer da i gefnogi cofrestreion mewn amrywiaeth o feysydd allweddol.

Nod pob canllaw yw codi ymwybyddiaeth holl gofrestreion ar draws pob sector i’w cynorthwyo wrth wneud dyfarniadau a phenderfyniadau proffesiynol.

Canllawiau Arfer Da

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol

Pan gânt eu defnyddio'n gyfrifol ac yn briodol, gall cyfryngau cymdeithasol gynnig nifer o fuddiannau i ymarferwyr addysg. Fodd bynnag, However, gall fod canlyniadau difrifol iawn wrth eu defnyddio mewn modd achlysurol. Sut mae ei hosgoi? Lawrlwythwch y canllaw

Profi, asesu, cynnal arholiadau a goruchwylio

Mae cyfrifoldeb sylweddol ar ymarferwyr i ymddwyn yn gonest wrth fesur cynnydd dysgwyr ac mae hyn yn galw am safon uchel o ran integriti personol a phroffesiynol. Sut mae rheoli’r cyfrifoldeb hwnnw? Lawrlwythwch y canllaw

‘Cyffwrdd priodol’, trin ac atal

Mae cyffwrdd â dysgwyr, eu trin a’u hatal mewn modd priodol yn bwysig pan fo’n angenrheidiol a chymesur, ond mae hefyd yn peri risgiau. Sut mae gwneud y penderfyniad gorau posibl? Lawrlwythwch y canllaw

Cynnal ffiniau proffesiynol gyda dysgwyr

Dylai’r ffordd rydych yn cysylltu â dysgwyr gynnwys cydbwysedd gofalus rhwng ymgysylltiad proffesiynol a phellter proffesiynol. Ond mae’n bosibl croesi’r ffiniau hynny heb wybod. Sut mae cynnal y cydbwysedd hwnnw?  Lawrlwythwch y canllaw

Cyflwyniadau

Mae CGA yn cynnig cyflwyniadau sy’n canolbwyntio ar y Cod a phriodoldeb i ymarfer. Os hoffech chi neu eich cyflogwr drefnu un o’r rhain, mae croeso i chi e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 2046 0099.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ein gwaith priodoldeb i ymarfer, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..