FTP Banner
Beth yw Priodoldeb i Ymarfer?

Mae priodoldeb i ymarfer yn golygu meddu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r cymeriad i gyflawni'r dyletswyddau sy'n ofynnol i'ch proffesiwn yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae ein staff priodoldeb i ymarfer ac aelodau'r panel yn gyfrifol am waith rheoleiddiol CGA. Mae'n cynnwys disgyblaeth, addasrwydd ar gyfer cofrestru ac apeliadau Sefydlu.