Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Yr Athro Andy Hargreaves fydd yn cyflwyno pedwaredd ddarlith flynyddol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Siarad yn Broffesiynol, ar nos Lun, 16 Medi 2019 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn siarad yn Theatr Reardon Smith yr amgueddfa, bydd yr arbenigwr addysg uchel ei barch yn rhoi darlith o’r enw ‘Tegwch, hunaniaeth a chynhwysiad: yr her mawr nesaf i newid addysg’.  

Ynglŷn â’i ddarlith, dwedodd Andy Hargreaves: “Rydym yn symud y tu hwnt i oes sydd wedi’i diffinio gan gyflawniad ac ymdrech yn unig, i un sy’n mynd i’r afael ag ymgysylltiad, hunaniaeth a lles.

“Mae ymgysylltiad yn ymwneud â mwy na pherthnasedd, technoleg a hwyl. Mae’n ymwneud ag adnabod eich myfyrwyr, ymgysylltu â’u diddordebau a’u cyflwyno i rai newydd.”

Ychwanegodd: “Er mwyn hwyluso symuedd cymdeithasol, mae angen newid o ran gwerthoedd ac ymddygiadau ymhlith elitau ar y brig; nid yn unig mwy o gryfder a gwydnwch gan y rhai sydd ar y gwaelod.”

Mae darlith Andy Hargreaves yn cyd-daro â’i ymglyniad yn Uwchgynhadledd Bwa’r Iwerydd, a gynhelir yng Nghaerdydd ac Abertawe ar 12 a 13 Medi. Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad gael ei gynnal yng Nghymru. 

Bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC hefyd yn annerch y gynulleidfa cyn ymuno ag Andy Hargreaves mewn sesiwn holi ac ateb ar ôl ei ddarlith.

Mae disgwyl y bydd dros 300 o broffesiynolion o’r byd addysg a hyfforddiant yn mynychu’r digwyddiad, sy’n cael ei gynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe, ac sydd wedi’i noddi gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad bellach wedi gwerthu allan ond bydd y digwyddiad llawn yn cael ei ddarlledu’n fyw trwy sianel YouTube Cyngor y Gweithlu Addysg 6:30pm ar 16 Medi.