Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Hoffai Cyngor y Gweithlu Addysg longyfarch holl fyfyrwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon sydd wedi cyrraedd Statws Athro Cymwysedig (SAC) eleni.  

Mae tystysgrifau sy'n cadarnhau'r dyfarniad wedi cael eu hanfon i holl athrawon ysgol sydd newydd gymhwyso a dylen nhw gyrraedd o fewn y diwrnodau nesaf. Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os na fyddwch wedi eich un chi erbyn 12 Awst 2019.

Dechrau swydd fel athro neu'n ymgymgryd â gwaith cyflenwi mewn ysgol o fis Medi? Er mwyn i chi allu dechrau eich cyfnod Sefydlu, mae angen i chi fod wedi'ch cofrestru gyda ni yng nghategori Athro Ysgol. Ymgeisiwch i gofrestru neu gwiriwch eich cofnod trwy FyCGA