Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Yng Nghyngor y Gweithlu Addysg, rydym yn parchu preifatrwydd ein cofrestrai, ein rhanddeiliaid ac ymwelwyr â'n gwefan

Eich preifatrwydd

Rydym yn cymryd ein dyletswydd i brosesu eich data personol o ddifrif. Mae'r polisi hwn yn egluro sut rydym yn casglu, yn rheoli, yn defnyddio ac yn diogelu eich data personol. Gallwn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd er mwyn adlewyrchu arfer gorau. Edrychwch yn ôl ar y polisi'n rheolaidd.

Eich gwybodaeth

Os ydym yn dal gwybodaeth amdanoch, rydym yn eich sicrhau ein bod yn prosesu'r wybodaeth honno mewn ffordd deg, gyfreithlon a diogel. CGA yw 'rheolydd' y data personol a ddarperir i ni.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi'r hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fydd CGA yn casglu gwybodaeth bersonol. Mae'n gymwys i'r wybodaeth rydym yn ei chasglu am: