plp banner
EBSCO

Mae gan bob cofrestrai CGA fynediad am ddim i becyn Ffynhonnell Addysg EBSCO a’r casgliad e-lyfrau addysg.

Mae’r pecyn Ffynhonnell Addysg yn darparu casgliad ymchwil a gwybodaeth fwyaf a mwyaf cyflawn y byd ysgolheigaidd sy'n caniatáu i'n holl gofrestreion gadw mewn cysylltiad ag ymchwil gyfredol mewn addysg ac addysgeg. Mae'n rhoi mynediad i gofrestreion i dros 4,500 o adnoddau gan gynnwys:

  • Testun llawn ar gyfer dros 2,000 o gylchgronau a mynegeio a chrynodebau ar gyfer miloedd o gyfnodolion
  • Testun llawn am fwy na 550 o lyfrau a monograffau
  • Testun llawn am fwy na 2,000 o bapurau cynhadledd sy'n gysylltiedig ag addysg
  • Dyfyniadau o dros bedair miliwn o erthyglau, gan gynnwys adolygiadau llyfrau

Mae'r casgliad e-lyfrau addysg yn cynnwys mwy na 4,000 o e-lyfrau o safon sy'n cefnogi'r ddisgyblaeth addysg. Mae teitlau'n amrywio o destunau rhagarweiniol i waith mwy cymhleth a manwl. Mae hefyd yn cynnwys deunyddiau cefnogi ar gyfer y rheiny sy'n gweithio ym maes addysg o'r Cyfnod Sylfaen i ôl-16 ac yn seiliedig ar waith dysgu ac addysg anffurfiol, ac yn cwmpasu pynciau o adeiladu cwricwlwm i ymddygiad myfyrwyr.

Sut i gael mynediad i EBSCO

  • mewngofnodwch i'ch Pasbort Dysgu Proffesiynol
  • cliciwch ar y teils Help ac adnoddau.
  • Yn y rhestr o adnoddau sydd ar gael, fe welwch deil EBSCO.
    Dilynwch y ddolen i gael mynediad i'ch cyfrif EBSCO- cliciwch ar yr opsiwn Mewngofnodi ar y bar dewislen glas ar frig dudalen gwe EBSCO