registration
Rhestr Wirio Dychwelyd i'r Gwaith CGA

Gwybodaeth bwysig i gofrestreion

Pa grŵp cofrestru bynnag rydych yn perthyn iddo, mae angen i chi sicrhau bod gennych chi bopeth er mwyn ymarfer ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.
Rydym wedi llunio rhestr wirio hanfodol i'ch paratoi ar gyfer dychwelyd i'r gwaith yn dilyn gwyliau'r haf.

Ydych chi'n cofrestru am y tro cyntaf?

  • Mae angen i chi lenwi ffurflen gofrestru cyn gynted ag y bo modd. Mae ffurflenni cais cofrestru ar gael drwy'r wefan .

  • rydym yn ceisio prosesu ceisiadau o fewn tri i bum diwrnod gwaith, ond gall gymryd mwy o amser ar adegau prysur yn y flwyddyn. Gall ffurflenni anghyflawn neu ddogfennau coll olygu bod prosesu yn cymryd mwy o amser.

  • Os nad ydych wedi cyflwyno'ch ffurflen gofrestru ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, mae angen i chi wneud hynny fel mater o frys.

Os ydych eisoes wedi cofrestru:

  • Os oes angen i chi gofrestru mewn categori arall neu gategori newydd, cysylltwch â ni fel y gallwn anfon y ffurflen gais briodol atoch.

Unwaith i chi gofrestru, mae'n bwysig nodi:

  • mae yna saith categori cofrestru. Efallai y bydd yn rhaid i chi gofrestru mewn mwy nag un categori, tra byddwch ond yn talu un ffi mae angen i chi sicrhau bod y dangosir y categori cywir ar eich cofnod.

  • Sicrhewch fod eich cofnod yn gyfredol trwy glicio ar y cyswllt FyCGA ar y dudalen hafan neu, gallwch gysylltu â'r tîm cofrestru yn uniongyrchol trwy e-bostio Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffonio 029 2046 0099.

  • Os ydych yn Athro Newydd Gymhwyso, ni allwch chi ddechrau eich cyfnod sefydlu yng Nghymru heb law eich bod wedi cofrestru â CGA.

Gwybodaeth bwysig i gyflogwyr

Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio bod eich holl staff, yn enwedig y rhai sy'n cychwyn o'r newydd, wedi cofrestru gyda ni yn y categorïau cywir CYN iddynt ddechrau gweithio. Gallwch chi wneud hyn ar-lein yma,  a dewis yr opsiwn 'Cyflogwr'.

Os nad ydych eisoes wedi cael mynediad cyflogwr i'r Gofrestr, cysylltwch â ni yn uniongyrchol (e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 2046 0099) i sefydlu cyfrif i fewngofnodi.

Rydym yn trefnu ymweliadau â chyflogwyr trwy'r hydref. Bydd ein staff yn cysylltu â chi cyn bo hir.