Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

Registration Banner
Gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso
Gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion yn eu blwyddyn olaf ac ymarferwyr newydd gymhwyso

I sicrhau bod hyfforddeion ac ymarferwyr newydd gymhwyso yn meddu ar ddealltwriaeth lawn o’r hyn y mae angen iddynt ei wneud i allu gweithio yng Nghymru, rydym yn cyflwyno sesiynau ymhob sefydliad hyfforddiant.