registration
Buddion cofrestru

my ewc cym

Cyngor y Gweithlu Addysg yw corff rheoleiddio mwyaf Cymru gyda dros 80,000 o athrawon ysgol ac AB, gweithwyr cymorth dysgu ac AB, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith. Rydym yn falch o gynnig y gwasanaethau canlynol i chi.

Pasbort dysgu proffesiynol (PDP)

EWC PLP A5 postcard cym

Y PDP yw'r llwyfan gorau ar gyfer eich dysgu proffesiynol. Mae ar gael i bawb sydd wedi cofrestru, a gallwch ei ddefnyddio i gofnodi a myfyrio ar eich datblygiad proffesiynol drwy lanlwytho dogfennau, fideos, cyflwyniadau a ffeiliau sain wrth i chi symud drwy eich gyrfa. Gallwch hefyd rannu arfer gorau gyda chydweithwyr.

EBSCO

Porthladd ar-lein yw EBSCO sy'n rhoi mynediad i dros 4,500 o siwrnalau a phapurau addysgol academaidd ac e-lyfrau sydd ar gael i holl gofrestreion CGA yn rhad ac am ddim.

Bwrsari ymchwil

Mae'r ceisiadau am y bwrsariaethau ymchwil bellach wedi'u cau. Gall aelodau cofrestredig gadw gwybodaeth am y rownd nesaf o geisiadau trwy ein e-bost cofrestredig tymhorol. Gwnewch yn siŵr fod gennym gyfeiriad e-bost cyfoes, a mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar Twitter.

Cymorth ac arweiniad

Code image for web page cyRydym yn cyhoeddi cyfres o ganllawiau arfer da i gyd-fynd â'n Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol.

Mae'r rhifyn diweddaraf ynglŷn â phrofi, asesu, arholiadau a goruwchwyliaeth. Darllenwch ein holl ganllawiau ymarfer da yma.

Cyflwyniadau a digwyddiadau

Rydym yn hapus i drefnu cyflwyniadau yn eich gweithle. Mae pynciau poblogaidd yn cynnwys y PDP, y Cod a'n gwaith priodoldeb i ymarfer. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau cenedlaethol yn rhad ac am ddim, megis Siarad yn Broffesiynol a'n sesiynau briffio polisi.

Cadwch mewn cysylltiad a chyfranogwch

Rydym yn cynhyrchu e-gylchlythyr ar gyfer ein holl gofrestreion bob tymor, felly sicrhewch fod gennym eich cyfeiriad e-bost diweddaraf. Gallwch hefyd fynnu'r diweddaraf drwy ein dilyn ar Twitter @ewc_cga.