Fel y corff rheoleiddio ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg yng Nghymru, mae gennym dros 80,000 o unigolion cofrestredig bellach, gan gynnwys athrawon ysgol, darlithwyr addysg bellach, staff cymorth ysgolion ac AB, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith.

Mae Cofrestr ymarferwyr CGA yn dal llawer o ddata unigryw am y gweithlu addysg yng Nghymru. Ceir crynodeb o'r data o'r Gofrestr yn yr adroddiadau ystadegol isod.

Dyddiadau rhyddhau ystadegau 2018-2019

Hydref 2018  PDF Icon Crynodeb o ddata'r gweithlu addysg
PDF Icon Data am weithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid
PDF Icon  Data am ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith
Gwanwyn 2019 PDF Icon  Canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon (Cymru) 2017-2018
Haf 2019 Cynodeb ystadegau 2019

Archif ystadegau

Mae crynodebau ystadegau blaenorol ac adroddiadau ar gael i'w lawrlwytho yma.

Os nad ydych yn gallu ffeindio'r hyn rydych yn chwilio amdano neu os oes gennych gwestiwn, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Os ydych yn gofrestrai CGA, gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd. Gallwch hefyd gyrchu'ch cofnod ar gofrestr CGA drwy fewngofnodi i FyCGA.