Ymatebion i Ymgyngoriadau

Toggle Teitl
Ymateb CGA i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Diwrnodau HMS Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol Ychwanegol 2019-22 ( docx, 37 KB )
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cenhadaeth ein cenedl: cwricwlwm gweddnewidiol – cynigion am fframwaith deddfwriaethol newydd ( docx, 35 KB )
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Safonau proffesiynol drafft ar gyfer cynorthwyo addysgu ( docx, 40 KB )
Ymateb CGA i ymgynghoriad y pwyllgor plant, pobl ifanc ac addysg: Hynt y gwaith gan lywodraeth Cymru wrth ddatblygu cwricwlwm newydd Cymru ( pdf, 681 KB )
Ymateb Cyngor y Gweithlu Addysg i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Budd y cyhoedd a Chymru ffyniannus – y camau nesaf ( pdf, 423 KB )
Ymateb CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y broses arfaethedig ar gyfer pennu tâl ac amodau athrawon ( docx, 47 KB )
Ymateb CGA i Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i Waith Ieuenctid: Ymgynghoriad Dilynol ( docx, 56 KB )
Cyflwyniad CGA i adolygiad annibynnol o dâl ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru ( pdf, 240 KB )
Ymateb Cyngor y Gweithlu Addysg i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – datblygu system addysg a hyfforddiant ôl orfodol ddiwygiedig ( pdf, 364 KB )
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y 'Safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu’n seiliedig ar waith' Gorffennaf 2017 ( pdf, 270 KB )
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y "Safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth mewn ysgolion" Mai 2017 ( pdf, 337 KB )
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y 'Casglu data am y gweithlu ysgolion yng Nghymru' Mawrth 2017 ( pdf, 713 KB )
Cyflwyniad Cyngor y Gweithlu Addysg i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon ( pdf, 505 KB )
Cyflwyniad Cyngor y Gweithlu Addysg i ymchwiliad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru ( pdf, 678 KB )
Ymateb Cyngor y Gweithlu Addysg i strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru: miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ( docx, 73 KB )
Ymateb i ymgynghoriad meini prawf drafft ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru a’r cynnig i Gyngor y Gweithlu Addysg achredu addysg gychwynnol i athrawon ( pdf, 257 KB )
Ymateb i ymgynghoriad ffïoedd cofrestru ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru ( pdf, 33 KB )
Ymateb CGA i Ymgynhoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar waith ieuenctid ( pdf, 77 KB )
Ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar eu blaenoriaethau ar gyfer y pumed Cynulliad ( pdf, 81 KB )
Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gofrestru ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru ( pdf, 25 KB )