Ar ddydd Mawrth, 22 Mai, bydd CGA yn cynnal digwyddiad cyhoeddus arbennig yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd, gyda'r Athro John Furlong a'r Athro Jennifer Gore.

John Furlong photo

Yr Athro John Furlong yw Athro Emeritws addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, ac awdur adroddiad 2015 'Addysgu Athrawon Yfory'. Efe hefyd yw Cadeirydd Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon CGA.
Jennifer Gore Mae'r Athro Jennifer Gore yn Athro Addysg ym Mhrifysgol Newcastle, Awstralia ac mae'n ymchwilydd blaenllaw ar ymchwil addysgol yn y wlad.


Yn ei chyflwyniad bydd yr Athro Jennifer Gore yn trafod y datblygiadau diweddaraf mewn ymchwil addysgol, tystiolaeth o effaith ar ddysgwyr a grymuso athrawon i wella arfer proffesiynol a dysgu myfyrwyr.

Bydd y drysau'n agor am 17:00 am gofrestru a lluniaeth gyda thrafodion yn dechrau am 17:30.

Gallwch fwcio eich tocyn am ddim drwy ymweld â’n tudalen Tocyn.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.