Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Llun, 11 Chwefror 2019 09:01

Newydd ar ein canolfan polisi: adroddiadau bwrsari ymchwil

adroddiadau bwrsari ymchwilCyflwynwyd cynllun bwrsarïau ymchwil prawf CGA yn 2017 a’r nod oedd iddo fod yn gyfle dysgu i’n holl grwpiau o unigolion cofrestredig. Yn y maes hwn, gallwch weld rhai o’r adroddiadau ymchwil a gwblhawyd gan ymgeiswyr llwyddiannus. Lluniwyd y rhain gan ymarferwyr o gefndiroedd amrywiol, gyda lefelau gwahanol o brofiad ymchwil.

Darllenwch fwy.

Dydd Iau, 24 Ionawr 2019 09:44

CGA yn penodi aelodau newydd i’w Fwrdd achredu addysg gychwynnol athrawon (AGA)

ITEBoardMae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi penodi pedwar aelod newydd i’w Fwrdd achredu AGA.

Erbyn hyn mae’r Bwrdd, sy’n cael ei gadeirio gan yr Athro John Furlong, Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Rhydychen, yn cynnwys 13 o unigolion, y mae pob un ohonynt yn dod o wahanol feysydd addysg.

Aelodau newydd y Bwrdd achredu AGA yw Robert Newsome, Pennaeth interim Ysgol Bro Dinefwr a chyn Bennaeth Ysgol Dyffryn Taf; Dr Beth Dickson, Uwch Ddarlithydd (AGA) ym Mhrifysgol Glasgow; Penelope Lewis, Arolygydd EM yn Estyn; a Gemma Long, Rheolwr Sicrhau Ansawdd ac Ymgysylltu a’r Arweinydd ar gyfer Cymru yn Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch y Deyrnas Unedig (QAA).

Dydd Llun, 14 Ionawr 2019 12:03

Sôn: Tracey Handley: Parentkind - Dod a chartref ac ysgol ynghyd

Dydd Iau, 20 Rhagfyr 2018 10:26

Datganiad data ar ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith

statisticsDarllenwch fwy am ein cofrestreion ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yma.

Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018 12:34

Newydd ar ein canolfan polisi: Ein hymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

asking questionsDarllenwch ein hymateb i ymgyngoriadau Pwyllgot PPIaA ar gynnydd Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru.

 Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2018 09:54

Sôn

Tom AndersonTom Anderson o Cymwysterau Cymru - Ystyried sut y gall cymwysterau helpu i gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru: sut y gall athrawon gymryd rhan yn y drafodaeth sy'n esblygu?

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 04 Rhagfyr 2018 13:31

Adnoddau ymchwil newydd: Cyflwyniad i Ymchwil

how to researchMae gennym ddeunydd ymchwil newydd a grëwyd gan Brifysgol Aberystwyth sy’n ffocysu ar bethau sylfaenol ar ddechrau gwaith ymchwil agos i ymarfer. Dysgwch am y pethau allweddol ddylech eu hystyried wrth ymgymryd â phrosiect ymchwil, gan gynnwys adnabod pwnc eich ymchwil, cynnal adolygiad llenyddiaeth, methodoleg ymchwil, dadansoddi eich data a thynnu casgliadau. Darllenwch fwy

Dydd Mawrth, 04 Rhagfyr 2018 13:19

Datganiad data gwaith ieuenctid

statisticsDarllenwch fwy am ein gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid cofrestredig.

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018 10:47

Ymgynghoriad ynghylch grymoedd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) i osod gorchmynion atal dros dro yn agor

Dydd Mercher, 07 Tachwedd 2018 10:09

Penodi aelodau Cyngor CGA

meetingMae Llywodraeth Cymru yn recriwtio i benodi aelodau Cyngor newydd i CGA ar hyn o bryd

Darllenwch fwy.

Tudalen 1 o 4
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.