Newyddion CGA

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf am CGA yma.

Tanysgrifiwch ar gyfer ein e-newyddlen i randdeiliaid a gyhoeddir pob hanner tymor.

Mae aelodau cofrestredig hefyd yn cael e-bost tymhorol e-bost ‘FyCGA’, felly gwnewch yn siŵr bod gennym gyfeiriad e-bost cyfredol i chi fel rhan o'ch cofnod ar y Gofrestr o ymarferwyr addysg.

Dydd Gwener, 14 Medi 2018 11:26

Lansio adolygiad o God CGA ar ymddygiad ac ymarfer proffesiynol

consultationRydym yn ymgynghori ar god newydd i gofrestreion CFA.

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 04 Medi 2018 15:26

Cipolwg ar Gyngor y Gweithlu Addysg

chartsCipolwg ar Gyngor y Gweithlu Addysg. Mae ein ffeithlun newydd yn amlygu ein prif gyraeddiadau ar gyfer 2017/18.

  Darllenwch fwy .

Dydd Mawrth, 07 Awst 2018 10:50

Newydd ar ein canolbwynt polisi: ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Budd y cyhoedd a Chymru ffyniannus – y camau nesaf

Dydd Llun, 06 Awst 2018 13:58

Edrych ymlaen at ganlyniadau eleni

Jo RichardsYn ein blog diweddaraf ar gyfer ‘Sôn’, mae Jo Richards o Gymwysterau Cymru yn amlygu’r newidiadau i gymwysterau wrth i fyfyrwyr gael eu canlyniadau Safon Uwch a TGAU.

Darllenwch fwy.

Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf 2018 11:24

Sut i… Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu

Sut i Ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithreduDarllenwch ein canllaw ymchwil diweddaraf sy’n dangos y camau sylfaenol i ysgrifennu adroddiad ymchwil gweithredu.

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 04 Gorffennaf 2018 10:53

Sôn: Ydych chi’n ofni disgleirio? – Gareth Evans sy’n gofyn a ydym yn dathlu llwyddiannau ym myd addysg Cymru’n ddigonol

Dydd Mawrth, 03 Gorffennaf 2018 12:06

Addysg naturiol: CGA yn cyflwyno Siarad yn Broffesiynol 2018 gyda'r cyflwynydd Iolo Williams a Sue Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru

Dydd Llun, 02 Gorffennaf 2018 13:55

CGA yn cyhoeddi rhaglenni achrededig AGA cyntaf yng Nghymru

Dydd Iau, 28 Mehefin 2018 14:42

Adnabod ein cofrestreion: Gweithwyr cymorth ieuenctid

getting to know you youth workersFel rhan o'n cyfres 'Adnabod ein Cofrestreion', fe gwrddom ni â Gergo Daroczi a Chelsea Taylor o YMCA Abertawe fu'n sôn am eu gyrfaoedd ym maes gwaith ieuenctid, eu prosiectau diweddaraf a beth mae cofrestru yn ei olygu iddyn nhw fel gweithwyr cymorth ieuenctid.

Darllenwch fwy.

Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018 11:22

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

meetingCynhelir ein cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf ac mae'n agored i'r cyhoedd. Ceir rhagor o wybodaeth yma.

Tudalen 1 o 3
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.