Nid oes unrhyw swyddi gwag gyda’r Cyngor ar hyn o bryd.