getting to know you youth workersFel rhan o'n cyfres 'Adnabod ein Cofrestreion', fe gwrddom ni â Gergo Daroczi a Chelsea Taylor o YMCA Abertawe fu'n sôn am eu gyrfaoedd ym maes gwaith ieuenctid, eu prosiectau diweddaraf a beth mae cofrestru yn ei olygu iddyn nhw.

John FurlongDyma sesiwn holi ac ateb gyda’r Athro John Furlong am y drefn newydd ar gyfer addysgu cychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru.

Berni Tyler

Dyma aelod Cyngor CGA Berni Tyler gyda phersbectif cyflogwr ar werth a defnyddioldeb y PDP

AndrewWhite Stonewall blogMae digwyddiadau 2016 o Brexit i etholiad arlywyddol yr Unol Daleithiau wedi bod yn sioc i rai, ac yn newid i'w groesawu i eraill. Beth bynnag yw'ch barn am Brexit neu etholiad America, nid oes unrhyw amheuaeth fod yr ymgyrchoedd hyn wedi amlygu rhaniadau dyfnion mewn cymdeithas: maent wedi codi ofn ar rai cymunedau ac wedi grymuso eraill.

Classroom image

Dyma gyfle arall i ddarllen ein herthygl nodwedd, ‘Sut i oroesi’ch blwyddyn ANG’. Dyma gynghorion defnyddiol o berspectif athro newydd, mentor a’r prifatheo. Cyhoeddwyd yr erthygl yn wreiddiol flwyddyn yn ôl.

image15 thumbRoedd y daith yn rhan o raglen wythnos o hyd gyda'r bwriad o ddysgu plant beth mae'n ei gymryd i ddod yn ofodwr neu wyddonwr. Cafodd ei drefnu drwy ISSET, cwmni sy'n arbenigo mewn teithiau a gweithdai gofod cyffrous ac ysbrydoledig.

Annette SallisO 1 Ebrill 2016, bydd hi'n ofyniad cyfreithiol i bob gweithiwr cymorth dysgu yng Nghymru fod wedi'u cofrestru â CGA. Cawsom sgwrs ag Annette Sallis sy'n gweithio fel cymhorthydd addysg lefel uwch yn Ysgol Gynradd Crownbridge yng Nghwmbrân, sy'n ysgol ddydd arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu difrifol. Fe ddisgrifiodd Annette bywyd beunyddiol gweithiwr cymorth dysgu.