Ar hyn o bryd, mae gan y Cyngor 14 o aelodau, gan gynnwys y Cadeirydd. Mae'r aelodau'n cynrychioli ystod o ddiddordebau'r gweithlu addysg yng Nghymru.

Penodir saith aelod yn uniongyrchol drwy broses penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru, a phenodir saith aelod yn dilyn enwebiadau a wnaed gan sefydliadau a enwir yn Atodlen 2 o Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) 2014.

Cychwynnodd y Cyngor presennol ar eu swyddi ar 1 Ebrill 2015.

  Enw Cofrestr Buddiannau Aelodau Bywgraffiad 
Angela Jardine 

Cadeirydd - Angela Jardine
Ysgol Gynradd Baden Powell, Caerdydd

 

PDF icon small PDF icon small
Paul Croke

Paul Croke
Pennaeth Ymddeoledig Coleg Iâl, Wrecsam
Wedi'i enwebu gan Golegau Cymru

 

PDF icon small PDF icon small
Isobel Davies

Isobel Davies
Pennaeth Ymddeoledig
Ysgol Gynradd y Twyn, Caerffili

 

PDF icon small PDF icon small
Roberto DeBenedictis

Roberto De Benedictis
Athro, Ysgol Gyfun Llangatwg, Castell-nedd

 

PDF icon small PDF icon small
John Griffiths

John Griffiths
Cyn-Ddirprwy Brif Athro Gweithredol, Ysgol Iau Milton, Casnewydd

 

PDF icon small PDF icon small
James Harris

James Harris
Cyfarwyddwr Strategol (Pobl), Cyngor Dinas Casnewydd
Wedi'i enwebu gan ADEW

PDF icon small PDF icon small
Clare Jones

Clare Jones
Athrawes, Rhondda Cynon Taf
Wedi’i henwebu gan NEU (adran NUT)

 

PDF icon small PDF icon small
Helen OSullivan

Helen O'Sullivan
Pennaeth Ymddeoledig, Coleg Cymunedol Tonypandy, RhCT

 

PDF icon small PDF icon small
Kevin Pascoe

Kevin Pascoe
Ymgysylltu â Chyflogwyr a'r Gweithlu, 
Y Brifysgol Agored yng Nghymru

 

PDF icon small PDF icon small
Hugh Pattrick

Hugh Pattrick
Is-gadeirydd Llywodraethwyr Cymru
Wedi'i enwebu gan Lywodraethwyr Cymru

 

PDF icon small PDF icon small
Jane Setchfield

Jane Setchfield
Athrawes, Cyngor Caerdydd
Wedi'i henwebu gan NASUWT

 

PDF icon small PDF icon small
Robert Townsend

Robert Townsend
Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol dros Esgobaeth Bangor
Wedi'i enwebu gan yr Eglwys yng Nghymru

 

PDF icon small PDF icon small
Berni Tyler

Berni Tyler
Pennaeth Consortiwm YDSW, Coleg Sir Benfro

 

PDF icon small PDF icon small
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.