Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Banner
Darparwyr achrededig Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru o 2019
Darparwyr achrededig Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru o 2019

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn addysgu yng Nghymru, o fis Medi 2019 bydd angen i chi gael statws addysgu cymwysedig (SAC) trwy astudio ar raglen AGA, wedi'i achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), trwy ei Fwrdd Achredu AGA.

Mae rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn darparu addysg a datblygiad proffesiynol athrawon dan hyfforddiant, yn eu paratoi ar gyfer gwaith mewn ysgolion yng Nghymru ac yn gosod sylfaen ar gyfer dysgu proffesiynol yn yr hirdymor. Mae'r rhaglenni hyn yn seiliedig ar ddysgu sydd yn gwbl ymarferol ac yn ddeallusol heriol ar yr un pryd ac yn ceisio sicrhau bod athrawon wedi eu hymrwymo i ragoriaeth, proffesiynoldeb ac addysgu o ansawdd uchel.

Rhaglenni sydd ar gael o 2019/20

Amlinellir isod restr o'r rhaglenni achrededig a gynigir gan Bartneriaethau yng Nghymru o Fedi 2019. Mae manylion am bwy sydd ynghlwm â’r Bartneriaeth i’w gweld yma.

Cynradd – Israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
CaBan - Caer (Chester) / Partneriaeth Gogledd Cymru Bangor BA (Anrh.) Addysg Gynradd gyda SAC (3-11 oed) Awst 2021
Partneriaeth Caerdydd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC Awst 2024

Cynradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Aberystwyth TAR Awst 2024
CaBan - Caer (Chester) / Partneriaeth Gogledd Cymru Bangor TAR Cynradd gyda SAC (3-11 oed) Awst 2021
Partneriaeth Caerdydd TAR: Cynradd Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol TAR gyda SAC Awst 2024

Uwchradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Aberystwyth TAR Awst 2024
CaBan - Caer (Chester) / Partneriaeth Gogledd Cymru Bangor TAR Uwchradd gyda SAC Awst 2021
Partneriaeth Caerdydd TAR: Uwchradd Awst 2024
Yr Athrofa: Partneriaeth Dysgu Proffesiynol TAR gyda SAC Awst 2024

Rhaglenni sydd ar gael o 2020/21

Amlinellir isod restr o'r rhaglenni achrededig a gynigir gan Bartneriaethau yng Nghymru o Fedi 2020. Mae manylion am bwy sydd ynghlwm â’r Bartneriaeth i’w gweld yma.

Cynradd – Israddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC* Awst 2025

 

Uwchradd - Ôlraddedig

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe TAR Uwchradd* Awst 2025

 

Llwybrau Amgen

Enw'r bartneriaeth Teitl y rhaglen Dyddiad dod i ben yr achrediad
Partneriaeth y Brifysgol Agored TAR (Rhan-amser) Cynradd ac Uwchradd* Mawrth 2025
Partneriaeth y Brifysgol Agored TAR (Llwybr â chyflog) Cynradd ac Uwchradd*  Mawrth 2025

 

* Mae achrediad y rhaglenni hyn yn amodol ar amodau ar hyn o bryd.