Ffioedd a gynigir am achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru

Ynghylch yr ymgynghoriad hwn

Mae’r ddogfen hon yn gofyn am farn rhanddeiliaid ar y model ffioedd a gynigir am achredu rhaglenni AGA yng Nghymru. Hoffem glywed oddi wrth unigolion a sefydliadau fel ei gilydd.

Rydym wedi cynnwys nifer o gwestiynau am y model ffioedd a gynigir yr hoffem ichi eu hateb. Caiff yr ymatebion eu casglu a’u hystyried cyn cyflwyno ffioedd am achredu AGA.

Gofynnwn ichi lenwi’r ffurflen ar-lein a’i chyflwyno erbyn y dyddiad cau isod. Neu gallech lenwi’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad a’i hanfon trwy e-bost i: iteaccreditation@ewc.wales.

Os oes arnoch angen y ddogfen mewn fformat arall i’ch galluogi i ymateb, cysylltwch â ni a rhowch wybod inni ar 029 2046 0099 / e-bost: iteaccreditation@ewc.wales.

Mae’r ymgynghoriad yn cau am 5pm ar 6 Gorffennaf 2018.

Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad

Eich manylion
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Cwestiynau:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.