ITE Board

Aelodau'r Bwrdd

Ar hyn o bryd mae'r Bwrdd yn cynnwys naw aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (LINK) ar 15 Mehefin 2017 bod y Cadeirydd a'r Dirprwyon wedi'u penodi drwy'r broses penodiadau cyhoeddus. Yna cyhoeddodd CGA hysbyseb i recriwtio aelodau ar gyfer y Bwrdd, a chawsant eu penodi ar 31 Gorffennaf 2017, yn dilyn proses ddethol.

John Furlong Cadeirydd - Yr Athro John Furlong
Athro Emeritws Addysg, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen, a Chymrawd Emeritws Coleg Green Temple, Rhydychen
Aine Lawlor photo Dirprwy – Dr Áine Lawlor
Cyn-Brif Weithredwr, Cyngor Addysgu Iwerddon
Olwen McNamara photo Dirprwy – Yr Athro Olwen McNamara
Athro Addysg Athrawon, Prifysgol Manceinion
Catherine Evans photo Aelod – Catherine Evans
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn
Tracy Jones photo Aelod – Tracy Jones
Pennaeth, Ysgol Gynradd Merllyn, Sir y Fflint
Sarah Lewis photo Aelod – Sarah Lewis
Arolygydd EM, Estyn
RichardParsons Aelod – Richard Parsons
Ymgynghorydd Addysg
Anita Rees photo Aelod – Anita Rees
Cyn-bennaeth gweithredol, Ysgol Gyfun Ystalyfera
Hazel Hagger Aelod – Hazel Hagger
Cyn-Gyfarwyddwr Astudiaethau Proffesiynol, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.