Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

ITE Board

Aelodau'r Bwrdd

Mae CGA yn dirprwyo cyfrifoldeb ar gyfer achredu rhaglenni AGA i’w Fwrdd Achredu AGA (y Bwrdd).

Mae’r Bwrdd yn cynnwys deuddeg aelod, gan gynnwys y Cadeirydd a dau ddirprwy. Mae pob un ohonynt â chefndir mewn gwanahol feysydd addysg.

Hazel Hagger Cadeirydd - Hazel Hagger
Cyn-Gyfarwyddwr Astudiaethau Proffesiynol, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen
Aine Lawlor photo Dirprwy – Dr Áine Lawlor
Cyn-Brif Weithredwr, Cyngor Addysgu Iwerddon
Olwen McNamara photo Dirprwy – Yr Athro Olwen McNamara
Athro Addysg Athrawon, Prifysgol Manceinion
Beth Dickson photo Aelod – Dr Beth Dickson
Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Glasgow
Catherine Evans photo Aelod – Catherine Evans
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Estyn
Tracy Jones photo Aelod – Tracy Jones
Pennaeth, Ysgol Gynradd Merllyn, Sir y Fflint
penny lewis Aelod – Penny Lewis
Arolygydd EM, Estyn
Sarah Lewis photo Aelod – Sarah Lewis
Arolygydd EM, Estyn
Gemma Long photo Aelod – Gemma Long
Pennaeth Ansawdd a Pholisi Addysg, Prifysgol Caergrawnt
Robert Newsome Photo Aelod – Robert Newsome, OBE
Pennaeth, Ysgol Bro Dinefwr
RichardParsons Aelod – Richard Parsons
Ymgynghorydd Addysg
Anita Rees photo Aelod – Anita Rees
Cyn-bennaeth gweithredol, Ysgol Gyfun Ystalyfera