Rhaid i bob rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru sy'n cychwyn o fis Medi 2019 ymlaen gael ei hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg yn gyntaf, a hynny trwy ei Bwyllgor Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon ("Y Bwrdd").

Agorodd y broses y mae angen i Bartneriaethau ei dilyn wrth baratoi a chyflwyno rhaglenni i Gyngor y Gweithlu Addysg yn ffurfiol ym mis Mawrth 2017.

Dogfennau i'w defnyddio wrth baratoi a chyflwyno rhaglen i'w hachredu

Rhaid i unrhyw Bartneriaeth sy'n dymuno cyflwyno rhaglen i'w hachredu gyfeirio at y dogfennau canlynol;

Mae'n bwysig eich bod yn darllen pob un o'r dogfennau uchod yn ofalus, a'ch bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn y ddogfen " Cyflwyno rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon i Gyngor y Gweithlu Addysg i'w hachredu ".

Amserlen

Cam Gweithredu  Dyddiad
Partneriaethau i gyflwyno rhaglenni i'r Cyngor i'w hachredu'n unol â'r meini prawf achredu Erbyn 1 Rhagfyr 2017
Bwrdd Achredu'r Cyngor i asesu'r rhaglenni Erbyn 30 Mehefin 2018
Y Cyngor i roi gwybod i'r Partneriaethau am ei benderfyniad, ac i ddarparu amcan cychwynnol o'r niferoedd a ariennir mewn cysylltiad â rhaglen ar gyfer 2019-20 Erbyn 30 Mehefin 2018
Partneriaethau i ddechrau marchnata eu rhaglenni i ddarpar athrawon dan hyfforddiant O 1 Gorffennaf 2018
Y Cyngor i gadarnhau'r niferoedd a ariennir mewn cysylltiad â rhaglen ar gyfer 2019-20 Erbyn 1 Medi 2018
Partneriaethau i ddechrau darparu'r rhaglen newydd O 1 Medi 2019

Rhagor o wybodaeth

Dyma sesiwn holi ac ateb gyda’r Athro John Furlong am y drefn newydd ar gyfer addysgu cychwynnol athrawon (AGA) yng Nghymru.

Cyswllt: Tîm Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon, Cyngor y Gweithlu Addysg
Cyfeiriad: 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Ffôn: 029 2046 0099
E-bost/Email: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.