Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Cyhoeddi Adroddiad Arolwg Cenedlaethol o'r Gweithlu Addysg 2021

  Cyhoeddi Adroddiad Arolwg Cenedlaethol o'r Gweithlu Addysg 2021

  Darllenwch adroddiad arolwg 2021 sy’n rhoi mewnwelediad i farn ymarferwyr ar faich gwaith, lles, cyfleoedd dysgu proffesiynol ac effaith Covid-19.

 • Meddwl Mawr

  Meddwl Mawr

  I'ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch mynediad am ddim i lyfrgell ymchwil addysg mwyaf y byd (EBSCO) rydym ni wedi lansio ‘Meddwl Mawr’, sef clwb llyfrau a chyfnodolion newydd.

   Darganfod ein hargymhellion cyntaf

 • Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg

  Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg


  Mae'n bleser gan CGA, mewn cydweithrediad â BAMEed Network Wales, eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein sy'n archwilio'r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sy'n cael ei wneud ledled Cymru

 • Blog: dysgwch sut mae tâl ac amodau athrawon ac arweinwyr ysgol yn cael eu gosod yng Nghymru

  Blog: dysgwch sut mae tâl ac amodau athrawon ac arweinwyr ysgol yn cael eu gosod yng Nghymru

  Dyma Sharron Lusher, Cadeirydd y CACAC yn rhoi mewnwelediad i waith y corff sy'n gyfrifol am wneud argymhellion ar dâl ac amodau athrawon ac arweinwyr ysgol yng Nghymru. Darllen mwy

 • Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru

  Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru

  Cyhoeddi ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru. Darganfod mwy

 • Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Cyflogwyr yng Nghymru: A yw eich staff chi wedi'u cofrestru?

  Os ydych chi'n cyflogi ymarferwyr addysg o fis Medi, defnyddiwch y porth Cyflogwyr ar FyCGA i wirio eu bod wedi'u cofrestru gyda ni yn y categori cywir. Gwirio'r gofrestr

 • Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Ydych chi wedi clywed am Addysgwyr Cymru?

  Darganfyddwch y wefan newydd ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd a dilyniant gyrfaol ym maes addysg? Ewch i Addysgwyr Cymru

Newyddion diweddaraf

CGA yn cyflwyno argymhellion i gynyddu amrywiaeth yn y gweithlu ysgolion

Mae tystiolaeth dda am fuddion gweithlu addysg amrywiol. Mae cynrychiolaeth yn y gweithlu addysg yn darparu modelau rôl i...

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg mewn cydweithrediad â BAMEed Network...

Lansio ‘Meddwl Mawr’ – clwb llyfrau a chyfnodolion newydd CGA

Gall ymddiddori mewn ymchwil chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu eich syniadau a’ch ymarfer proffesiynol. Dyna pam rydym ni’n...

Datgelu canlyniadau arolwg eang o'r gweithlu addysg yng Nghymru

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyhoeddi canfyddiadau arolwg o 78,000 o weithwyr addysg proffesiynol yng Nghymru....

Briff polisi ym mis Hydref - Llais addysgwyr yng Nghymru: Canlyniadau o'r arolwg cenedlaethol o'r gweithlu

Ar ddydd Iau, 21 Hydref 2021 bydd CGA yn lansio canfyddiadau'r arolwg mwyaf erioed o'r gweithlu addysg yng Nghymru mewn briff...

Cyhoeddi ystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru

Rydym wedi cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2021. Gwelwch ddata unigryw am ymarferwyr cofrestredig mewn...

Cynnydd yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru

Mae nifer yr athrawon newydd yng Nghymru wedi cynyddu gan chwarter o’i gymharu â’r llynedd, yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2020-21

Heddiw mae CGA wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2021. Mae'r...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2020-21

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth ar briodoldeb...