Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Sôn - Dysgu cyfunol: beth sydd yn y gymysgedd?

  Sôn - Dysgu cyfunol: beth sydd yn y gymysgedd?

  Yn ein blog diweddaraf, mae'r Athro Mick Waters yn edrych yn agosach at ddysgu cyfunol, a sut gallwn ddysgu gan arferion presennol wrth i ni weithio tuag at wireddu Cwricwlwm i Gymru. Darllen y blog

 • Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

  Rydym wedi cyhoeddi'n set o ddata mwyaf cynhwysfawr hyd yma yn ddiweddar, sy'n cynnwys data ar dros 80,000 o ymarferwyr addysg cofrestredig. Dysgwch fwy 

 • Newydd lanio – offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Newydd lanio – offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Dysgwch beth sy'n newydd yn y PDP a sut mae'n eich helpu chi. Darllenwch ein blog

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyhoeddi adroddiad monitro Safonau'r Gymraeg CGA ar gyfer 2019-20

Fe gyhoeddon ni ein hadroddiad monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2019-20 yn ddiweddar. Mae'r adroddiad yn amlinellu ein...

Brîff polisi CGA yn amlygu recriwtio a chadw athrawon

Ar 14 Hydref 2020, bu i ni gyflwyno brîff polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru....

Ymateb i ymgynghoriad: Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol

Bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ganllawiau fframwaith ar sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin...

Ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor PPIA Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Yn ddiweddar, bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar y Bil...

Cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein hystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru heddiw. Mae Ystadegau'r gweithlu addysg i...

Y PDP yn cael offeryn delweddu safonau newydd

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi diweddariadau cyffrous i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP), a gynlluniwyd i gefnogi...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2019-20

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth dros briodoldeb...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon, sy'n nodi ein prif gyflawniadau a'n perfformiad yn erbyn ein...

Cyhoeddi canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi canlyniadau 2019-20 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant a enillodd Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru ym...

tanysgrifiwch in cylchlythyr