Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

 • Cyfleoedd recriwtio i athrawon a staff cefnogi

  Cyfleoedd recriwtio i athrawon a staff cefnogi

  Os nad ydych mewn cyflogaeth dan gytundeb ar hyn o bryd, mae’n bosibl y bydd gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd recriwtio newydd fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i Recriwtio, Adfer a Chodi safonau. Dysgwch fwy.

 • Newydd lanio – offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Newydd lanio – offeryn delweddu safonau newydd ar gyfer y PDP

  Dysgwch beth sy'n newydd yn y PDP a sut mae'n eich helpu chi. Darllenwch ein blog

 • Dosbarthu tystysgrifau Sefydlu i ANGau yng Nghymru

  Dosbarthu tystysgrifau Sefydlu i ANGau yng Nghymru

  Llongyfarchiadau i holl ANGau a gyflawnodd eu cyfnod Sefydlu y tymor diwethaf. Rydym wedi anfon eich tystysgrif yn y post. Os nad ydych wedi derbyn ei dderbyn eto, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 • Brîff polisi rhithwir: recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru

  Brîff polisi rhithwir: recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru

  Bydd ein brîff polisi nesaf yn cael ei gynnal ar 14 Hydref a bydd yn cael ei gyflwyno ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Dysgu mwy

 • Y wybodaeth ddiweddaraf

  Y wybodaeth ddiweddaraf

 • Heb dalu'ch ffi ar gyfer 2020-21 eto?

  Heb dalu'ch ffi ar gyfer 2020-21 eto?

  Talwch yma i sicrhau eich bod yn gallu ailddechrau gweithio o fis Medi.

search cym apply Cym
plp Cym hearings cym

Newyddion diweddaraf

Cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein hystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru heddiw. Mae Ystadegau'r gweithlu addysg i...

Y PDP yn cael offeryn delweddu safonau newydd

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi diweddariadau cyffrous i’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP), a gynlluniwyd i gefnogi...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Priodoldeb i Ymarfer CGA 2019-20

Fel rheoleiddiwr, un o'n swyddogaethau craidd yw ymchwilio a gwrando ar honiadau a allai fwrw amheuaeth dros briodoldeb...

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon CGA ar gyfer 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a'n Cyfrifon, sy'n nodi ein prif gyflawniadau a'n perfformiad yn erbyn ein...

Cyhoeddi canlyniadau myfyrwyr addysg gychwynnol athrawon 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi canlyniadau 2019-20 ar gyfer athrawon dan hyfforddiant a enillodd Statws Athro Cymwysedig yng Nghymru ym...

Dosbarthu tystysgrifau SAC i fyfyrwyr AGA yng Nghymru

Llongyfarchiadau i holl fyfyrwyr a enillodd Statws Athro Cymwysedig eleni. Rydym wedi anfon eich tystysgrif yn y post. Os nad...

CGA i arwain ar adolygiad o'r Safonau proffesiynol ar gyfer AB a dysgu seiliedig ar waith

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg wedi cychwyn ar adolygiad o’r Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac...

Brîff polisi rhithwir: Recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru - 14 Hydref 2020

Mae CGA, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn cynnal brîff polisi rhithwir yn ymwneud â recriwtio a chadw athrawon trwy Zoom ar...

Cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf

Cynhelir cyfarfod y Cyngor nesaf o bell ar 10 Gorffennaf 2020 ac mae’n agored i’r cyhoedd.

tanysgrifiwch in cylchlythyr