Pori drwy brosiectau

Archwilio effeithiau addysgu strategaethau rhesymu rhifiadol yn uniongyrchol i ddisgyblion blwyddyn 6.

Archwilio effeithiau addysgu strategaethau rhesymu rhifiadol yn uniongyrchol i ddisgyblion blwyddyn 6.
Lawrlwytho atodiad:

Beth rwy’n gwneud Miss...mae rhesymu’n anodd!

Athrawes Cyfnod Allweddol 2 yw Victoria mewn ysgol gynradd un dosbarth mynediad yn Ne Cymru a chynhaliodd yr ymchwil hon gyda blwyddyn 6. Gallai disgyblion blwyddyn 6 Victoria ateb cwestiynau gweithdrefnol i safon uchel ond methant â chymhwyso’u gwybodaeth pan gyflwynwyd tasg resymu iddynt. Roedd hyn yn arbennig o amlwg mewn profion cenedlaethol lle roedd bwlch mawr rhwnt sgorau gweithdrefnol a sgorau rhesymu.

Drwy raglen o arsylwadau dosbarth, archwilio llyfrau, gweithgareddau llais y disgybl a thrafodaethau gyda staff, darganfu mai ychydig oedd gan y disgyblion o ran sgaffaldiau er mwyn mynd ati gyda thasgau rhesymu. Nid oedd y plant yn gwybod ble i ddechrau oherwydd nad oedd dulliau gweithredu i fynd i’r afael â thasgau rhesymu erioed wedi’u haddysgu iddynt yn benodol.

Felly, datblygodd ei phrosiect ddull gweithredu i addysgu strategaethau’n unswydd y gellid eu cymhwyso i gwestiynau rhesymu.

Cynhaliwyd yr ymyriad dros gyfnod o chwe wythnos, lle treuliodd Victoria ddwy sesiwn yr wythnos yn addysgu ystod o strategaethau’n uniongyrchol;

 • Dyfalu, holi, ailadrodd
 • Meddwl yn rhesymegol/Gweithio am yn ôl
 • Tynnu llun
 • Ysgrifennu brawddeg rifau
 • Creu rhestr/tabl
 • Chwilio am batrymau
 • Ei actio allan
 • Defnyddio adnoddau

Ar ddiwedd yr ymyriad chwe wythnos, roedd y grŵp ffocws yn gallu ymwneud yn annibynnol â thasgau rhesymu, adalw a chymhwyso strategaethau ac roedd eu hyder wedi gwella’n fawr.

Rwy’n mynd i ddefnyddio’r strategaeth yma… mae rhesymu’n hawdd!

Neges allweddol yr ymchwil hon yw cydnabod ein bod yn aml yn disgyl i blentyn allu rhesymu’n rhifyddol ar sail eu sgiliau gweithdrefnol yn unig. Byddai hyn fel dweud mewn llythrennedd eu bod yn gyfarwydd â’u synau llythrennau ac felly dylent allu darllen y frawddeg gyfan. Ond mae rhesymu, fel darllen, yn llawer mwy cymhleth ac mae angen ystod o strategaethau i blant fod yn llwyddiannus.

© Victoria Girton-Smith Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Awdur: Victoria Girton-Smith
 • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Iaith gwreiddiol: Saesneg
 • Cyfeirnod Prosiect: 2011