Mae'r Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) yn rhaglen Meistr sy'n seiliedig ar ymarfer sy'n canolbwyntio ar wella ymarfer yn yr ystafell ddosbarth a datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion. Mae'n rhaglen dair blynedd o hyd sy'n dechrau ym mlwyddyn ANG yr athro.

Mae’r MYA yn seiliedig ar y profiadau o ddydd i ddydd y mae pob athro’n eu hwynebu a bydd yn helpu’r sawl sy’n newydd i’r proffesiwn i ddatblygu a chymhwyso syniadau addysgol cyfoes i wella eu harferion yn yr ystafell ddosbarth a deilliannau i ddysgwyr.

Mae’r rhaglen yn ymdrin â meysydd dysgu allweddol a bennwyd fel blaenoriaethau ar gyfer ANG gan Lywodraeth Cymru.

• Rheoli Ymddygiad
• Llythrennedd
• Rhifedd
• Lleihau Effaith Tlodi ar Gyrhaeddiad
• Anghenion Dysgu Ychwanegol
• Datblygiad Plant
• Ymarfer Myfyriol
• Arwain Dysgu
• Ymholi Gweithredol