Yma, gallwch ddarllen fanylion am yr ystod o gyfleoedd dysgu a fydd yn eich cynorthwyo wrth wella'ch arbenigedd mewn pynciau STEM, TGCh a chyfrifiadura.

Mae'r cyfleoedd sydd ar gael yn cynnwys cyrsiau, cynadleddau, rhaglenni lleoliadau athrawon a gweminarau. Mae'r system chwilio yn eich galluogi i chwilio am ddigwyddiadau ar sail ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol.

Nodwch nad yw cynnwys cyfle dysgu yn y Gyfnewidfa Dysgu yn gymeradwyaeth gan CGA o'r darparwr neu'r cyfle a gynigir ganddynt. Nid yw CGA yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw archebion a wnaed gyda darparwyr a restrir yn y Gyfnewidfa Dysgu.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.