Search results (44)

Name Description
CERN High School Teacher Programme (HST)

Cwrs preswyl, 3 wythnos, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn ym mis Gorffennaf yn CERN, y Swistir.

Click2Science

Adnodd hyfforddi ar-lein sy’n cynorthwyo addysgwyr y tu allan i ysgolion i gyflwyno gweithgareddau safonol STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) sy’n hawdd eu defnyddio.

Erasmus+ e-Twinning

Cymuned ar-lein, rhad ac am ddim, i alluogi ysgolion a cholegau Addysg Bellach yn Ewrop i gymryd y cam cyntaf tuag at ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer cydweithio ar brojectau bychain cyn gwneud cais am arian Erasmus+.

Erasmus+ School Education Gateway

Yn cynorthwyo ysgolion/colegau i ddod o hyd i bartneriaid ac i gynllunio projectau Erasmus+.

European Schoolnet

Rhwydwaith o 30 o Weinyddiaethau Addysg Ewropeaidd, â’i ganolfan ym Mrwsel. I’r Gweinyddiaethau ac ysgolion, mae’n darparu: gwybodaeth a gwasanaethau sy’n ymwneud â defnydd arloesol o dechnoleg addysgol; ymgyrchoedd estyn allan ar bynciau addysgol penodol megis mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg; yn ogystal â gweithgareddau ymchwil.

Edtechteacher

Fe’i lluniwyd i gynorthwyo addysgwyr yn eu hymdrechion i gyfoethogi profiadau dysgu’r myfyrwyr drwy dechnolegau newydd.

Calmast

Sefydlwyd Calmast yn 2003 yn Sefydliad Technoleg Waterford (Waterford Institute of Technology), Iwerddon, i hyrwyddo STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg). Gall y ganolfan ddefnyddio staff, myfyrwyr ac adnoddau’r sefydliad i weithio tuag y nod cenedlaethol hanfodol o hyrwyddo STEM.

Y Fagloriaeth Ryngwladol (International Baccalaureate, IB)

Datblygiad proffesiynol ar gyfer rhai sy’n gyfrifol am baratoi myfyrwyr ar gyfer cymwysterau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Lynda.com

Mae Lynda.com yn gwmni blaenllaw mewn dysgu ar-lein all gynorthwyo unrhyw un i feithrin sgiliau busnes, sgiliau ym maes meddalwedd, technoleg a sgiliau creadigol i gyflawni nodau personol a phroffesiynol.

M.Ed. Gwyddoniaeth mewn Addysg (M.Ed. in Science in Education)

Cwrs Meistr mewn Addysg a gynigir ar-lein drwy Brifysgol Lesley; mae’n cyfoethogi dealltwriaeth y rhai sy’n ei ddilyn o gysyniadau gwyddoniaeth graidd a pheirianneg, a sut i’w haddysgu a’u dysgu.

Tudalen 1 o 5
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.