Search results (34)

Name Description
CERN High School Teacher Programme (HST)

Cwrs preswyl, 3 wythnos, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn ym mis Gorffennaf yn CERN, y Swistir.

Click2Science

Adnodd hyfforddi ar-lein sy’n cynorthwyo addysgwyr y tu allan i ysgolion i gyflwyno gweithgareddau safonol STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg) sy’n hawdd eu defnyddio.

Erasmus+ e-Twinning

Cymuned ar-lein, rhad ac am ddim, i alluogi ysgolion a cholegau Addysg Bellach yn Ewrop i gymryd y cam cyntaf tuag at ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer cydweithio ar brojectau bychain cyn gwneud cais am arian Erasmus+.

Erasmus+ School Education Gateway

Yn cynorthwyo ysgolion/colegau i ddod o hyd i bartneriaid ac i gynllunio projectau Erasmus+.

European Schoolnet

Rhwydwaith o 30 o Weinyddiaethau Addysg Ewropeaidd, â’i ganolfan ym Mrwsel. I’r Gweinyddiaethau ac ysgolion, mae’n darparu: gwybodaeth a gwasanaethau sy’n ymwneud â defnydd arloesol o dechnoleg addysgol; ymgyrchoedd estyn allan ar bynciau addysgol penodol megis mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg; yn ogystal â gweithgareddau ymchwil.

Calmast

Sefydlwyd Calmast yn 2003 yn Sefydliad Technoleg Waterford (Waterford Institute of Technology), Iwerddon, i hyrwyddo STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg). Gall y ganolfan ddefnyddio staff, myfyrwyr ac adnoddau’r sefydliad i weithio tuag y nod cenedlaethol hanfodol o hyrwyddo STEM.

Y Fagloriaeth Ryngwladol (International Baccalaureate, IB)

Datblygiad proffesiynol ar gyfer rhai sy’n gyfrifol am baratoi myfyrwyr ar gyfer cymwysterau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

M.Ed. Gwyddoniaeth mewn Addysg (M.Ed. in Science in Education)

Cwrs Meistr mewn Addysg a gynigir ar-lein drwy Brifysgol Lesley; mae’n cyfoethogi dealltwriaeth y rhai sy’n ei ddilyn o gysyniadau gwyddoniaeth graidd a pheirianneg, a sut i’w haddysgu a’u dysgu.

Rhestr MOOC (MOOC List)

Cyfarwyddiadur cynhwysfawr o gyrsiau agored, ar-lein, a gynigir gan wahanol ddarparwyr yw Rhestr MOOC (Massive Open Online Courses).

NASA Endeavor STEM Teaching Certificate Project

Gall cyrsiau ar-lein Endeavor fod o fudd i bawb sy’n addysgu cynnwys STEM ar unrhyw lefel. Mae hyn yn cynnwys addysgwyr gwyddoniaeth a mathemateg, arweinwyr STEM neu arweinwyr cwricwlwm neu unrhyw un sy’n gyfrifol am integreiddio elfennau o’r cwricwlwm gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg ar draws pob cyfnod allweddol, neu sydd am wella’r broses integreiddio.

Tudalen 1 o 4
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.