Search results (27)

Name Description
CERN High School Teacher Programme (HST)

Cwrs preswyl, 3 wythnos, sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn ym mis Gorffennaf yn CERN, y Swistir.

Erasmus+ e-Twinning

Cymuned ar-lein, rhad ac am ddim, i alluogi ysgolion a cholegau Addysg Bellach yn Ewrop i gymryd y cam cyntaf tuag at ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer cydweithio ar brojectau bychain cyn gwneud cais am arian Erasmus+.

Erasmus+ School Education Gateway

Yn cynorthwyo ysgolion/colegau i ddod o hyd i bartneriaid ac i gynllunio projectau Erasmus+.

European Schoolnet

Rhwydwaith o 30 o Weinyddiaethau Addysg Ewropeaidd, â’i ganolfan ym Mrwsel. I’r Gweinyddiaethau ac ysgolion, mae’n darparu: gwybodaeth a gwasanaethau sy’n ymwneud â defnydd arloesol o dechnoleg addysgol; ymgyrchoedd estyn allan ar bynciau addysgol penodol megis mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg; yn ogystal â gweithgareddau ymchwil.

American Museum of Natural History

Mae’n cynnig 13 cwrs gradd ar-lein, ‘Seminarau ar Wyddoniaeth’, ar wyddor bywyd, gwyddor y Ddaear a’r gwyddorau ffisegol. Mae gweithdai eraill ar gael yn yr amgueddfa ei hun.

Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG)

Yn y gymdeithas hon mae gwyddonwyr y dyfodol yn cwrdd ag enillwyr Gwobrau Nobel, mae pobl sydd â diddordeb yn cwrdd ag arbenigwyr, ac mae’r hen a’r ifanc yn dod ynghyd. Gyda’i gilydd, maent yn uno i ffurfio cymuned fwyaf y byd o arbenigwyr ffiseg.

Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS)

Canolfan annibynnol yw DIAS, wedi’i hariannu’n gyhoeddus, ar gyfer ymchwil yn y disgyblaethau sylfaenol.
Mae’r sefydliad yn cynnwys tair ysgol, yn eu plith:

  • Ysgol Ffiseg Ddamcaniaethol
  • Ysgol Ffiseg Gosmig
European Science Education Research Association (ESERA)

Mae’r gymdeithas hon yn trefnu cynadleddau ac ysgolion haf rhyngwladol.

European Science Events Association (EUSEA)
Hwn yw’r platfform ar gyfer cyfnewid profiadau ynglŷn â threfnu gweithgareddau sy’n ymwneud â hyrwyddo gwyddoniaeth. Mae wedi datblygu ymhellach yn blatfform ar gyfathrebu gwyddonol, deialog rhwng dinasyddion a gwyddoniaeth, a hynny mewn sawl fformat, yn cynnwys:
  • Senedd gwyddoniaeth;
  • Cynhadledd i ddinasyddion;
  • Caffi gwyddoniaeth;
  • Prifysgol i blant.
Y Fagloriaeth Ryngwladol (International Baccalaureate, IB)

Datblygiad proffesiynol ar gyfer rhai sy’n gyfrifol am baratoi myfyrwyr ar gyfer cymwysterau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

Tudalen 1 o 3
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.