Search results (26)

Name Description
Erasmus+ e-Twinning

Cymuned ar-lein, rhad ac am ddim, i alluogi ysgolion a cholegau Addysg Bellach yn Ewrop i gymryd y cam cyntaf tuag at ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer cydweithio ar brojectau bychain cyn gwneud cais am arian Erasmus+.

Erasmus+ School Education Gateway

Yn cynorthwyo ysgolion/colegau i ddod o hyd i bartneriaid ac i gynllunio projectau Erasmus+.

European Schoolnet

Rhwydwaith o 30 o Weinyddiaethau Addysg Ewropeaidd, â’i ganolfan ym Mrwsel. I’r Gweinyddiaethau ac ysgolion, mae’n darparu: gwybodaeth a gwasanaethau sy’n ymwneud â defnydd arloesol o dechnoleg addysgol; ymgyrchoedd estyn allan ar bynciau addysgol penodol megis mathemateg, gwyddoniaeth a thechnoleg; yn ogystal â gweithgareddau ymchwil.

Gweminarau Archwilio’r Cefnfor (Ocean Exploration Webinars)

Cynlluniwyd yr adnoddau ar gyfer datblygiad proffesiynol a gynigir gan Ocean Exploration er mwyn annog athrawon ac addysgwyr eraill i ddysgu mwy am archwilio’r cefnforoedd. Mae’r cyfleoedd hyn ar gael yn safleoedd ein partner Alliance ar draws yr Unol Daleithiau ac ar-lein drwy bartneriaeth gyda’r College of Exploration.

American Museum of Natural History

Mae’n cynnig 13 cwrs gradd ar-lein, ‘Seminarau ar Wyddoniaeth’, ar wyddor bywyd, gwyddor y Ddaear a’r gwyddorau ffisegol. Mae gweithdai eraill ar gael yn yr amgueddfa ei hun.

Hwb Dysgu Biotechnoleg (Biotechnology Learning Hub)

Mae’n hysbysebu digwyddiadau’n ymwneud â gwyddoniaeth, bioleg a biotechnoleg fydd yn cael eu cynnal yn Seland Newydd, ac yn rhoi mynediad i addysgwyr at adnoddau.

DNA Learning Centre (DNALC)

Mae’r ganolfan hon yn canolbwyntio’n llwyr ar addysg eneteg, gyda’r nod o baratoi cenedlaethau’r dyfodol ar gyfer ffyniant yn oes y genynnau.

ECO-UNESCO

Mae’r sefydliad Gwyddelig hwn yn cynnig hyfforddiant ar addysg yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

European Science Education Research Association (ESERA)

Mae’r gymdeithas hon yn trefnu cynadleddau ac ysgolion haf rhyngwladol.

European Science Events Association (EUSEA)
Hwn yw’r platfform ar gyfer cyfnewid profiadau ynglŷn â threfnu gweithgareddau sy’n ymwneud â hyrwyddo gwyddoniaeth. Mae wedi datblygu ymhellach yn blatfform ar gyfathrebu gwyddonol, deialog rhwng dinasyddion a gwyddoniaeth, a hynny mewn sawl fformat, yn cynnwys:
  • Senedd gwyddoniaeth;
  • Cynhadledd i ddinasyddion;
  • Caffi gwyddoniaeth;
  • Prifysgol i blant.
Tudalen 1 o 3
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.